CPM Cihazı Hangi Durumlarda Kullanılır?

CPM cihazı kiralama

CPM cihazı diz veya kalça ameliyatları sonrasında oluşabilecek ödem, ağrı gibi komplikasyonları önlemek ve diz hareketliliği ile fonksiyonel aktiviteler üzerine olan etkisini arttırmak amacıyla kullanılan son derece konforlu ve güvenli bir cihazdır.

CPM cihazı, hastanın çalışma esnasında oluşabilecek kasılmasına ve direncine karşı antispazm özelliğine sahip bir cihaz olup, pratik kullanımı ile tedavi sürelerini azaltmanızda etkinlik sağlar.

*Total diz / kalça protezleri sonrası

*Menisküs ameliyatları sonrası

*Eklem kıkırdak cerrahisi sonrası

*Sinovektomi ve artroliz kombinasyonlarıyla birlikte artrotomi ve artroskopi prosedürleri

*Anestezideki hastaların eklemlerinin çalıştırılmasnı takiben tedavilerde

*Artroskopi ameliyatları sonrası

*Kırıkların ve yalancı artrozların cerrahi tedavisinde

*Egzersiz-durağan osteosentez

*Eklem yerinde yumuşak doku üzerinde operasyon

*Diz kapağı kemiği ameliyatlarında (Patellektomi / Patella kırıkları ameliyatları sonrası)

*Düzeltici osteotomi

*ACL / PCL yeniden yapımı

*Karmaşık diz cerrahis